KPR - Klub pestovateľov rastlín > Voľné pracovné miesta > Prekladateľ

Prekladateľ

V súčasnosti hľadáme prekladateľov pre tieto jazyky: maďarčina, rómčina, rusínčina.