KPR - باشگاه باغبانان > بانک گیاه و بذر

بانک گیاه و بذر KPR

بانک گیاه و بذر چیست؟


بانک گیاه و بذر KPR (به اختصار SAPB) لیست کاملی از گونه های گیاهی موجود در مجموعه های کشت و بذر KPR می باشد. این شرکت قابلیت تکثیر و ارائه تمامی گونه های موجود در این لیست را به جهت فروش یا معاوضه دارد.

بسیاری از گونه های ثبت شده در این لیست، هم اکنون در فروشگاه آماده عرضه و ارسال فوری می باشند!

در بانک بذر و گیاه، تمامی گونه های موجود ما -به صورت بذر یا کشت شده- بایگانی شده است. اما در فروشگاه فقط گونه های با تقاضای بالا موجود است. این در حالی است که گونه های کم تقاضا (گیاهان با ارزش علمی، هرز گیاهان و...) فقط در بانک بذر و گیاه موجودند.

اگر در جستجوی مورد خاصی هستید، برای کسب اطلاعات در مورد موجودی انبار، قیمت و شرایط تحویل کالا با ما تماس بگیرید.

در فروشگاه کنونی ما، گونه های بسیار زیادی یافت نمی شود و گونه هایی که گمان کردیم فروش خوبی نخواهند داشت (برای مثال گونه های دارای ارزش علمی، هرز گیاهان و... که کمتر مورد توجه هستند) در آن وجود ندارند. از این رو بانک بذر و گیاه را برای بایگانی تمامی گونه های موجود ایجاد کردیم.

اروپا
آفریقا (مالاوی, آفریقای مرکزی)
استرالیا