KPR - باشگاه باغبانان

KPR در سال 2000 رسما در اسلواکی در اروپا تاسیس شد. اما ما دانه ها و گیاهان را از سراسر جهان از سال 1998 هیه می کنیم.

فعالیت اصلی ما بر روی ارتباط با تمام باغبانان در جهان در تمامی زمینه ها و رشته ها متمرکز شده تا با آن پایگاه بزگ داده های دانه ها و گیاهان (بانک دانه ها و گیاهان KPR) را از سراسر جهان پایه گذاری کنیم.

در حال حاضر ما 6 شعبه اصلی(اسلواکی،چک،استرالیا، هند،تایلند ، آفریقای جنوبی و تانزانیا) در اختیار داریم و بیش از 400 همکار و جمع کننده دانه در سراسر دنیا داریم.

امروزه ما توانایی تهیه بیش از 10000 گونه گیاهی را از تمامی دنیا داریم.

اگر به دنبال چیزی می گردید، جای درستی را پیدا کرده اید.! هرچند که ما هنوز همه گیاهان را در کلکسیون خود نداریم، ولی نا هر روز رشد می کنیم، قدم به قدم، دانه به دانه، گیاه یه گیاه. ما باور داریم که به زودی قادر خواهیم تقریبا همه چیز را تهیه کنیم!